Productos Alimentarios Pral, S.A. - Productos deshidratados y postres instantáneos
CISTELLA Productes : 0 Preu : 0


Avís Legal


AVÍS LEGAL

En virtut de la Llei15/1999 del 13 de desembre sobre la Proteccióde Dades de caràcter personal, l´ informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d´ un fitxer automatitzat responsabilitat de la empresa mercantil PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A., CIF: A-59814855, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 29.419, Foli 51, Inscripció 51. La finalitat d´ aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

 

L´ usuari garanteix l´autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.pralsa.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l´ únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A. o a tercers.

 

PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l´ ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d´ Internet de PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A.

 

Amb els límits establerts a la llei, PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d´ Internet. Els continguts e informació de les pàgines d´ Internet de PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l´ exercici  de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d´ un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

 

Les pàgines d´ Internet de PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel  contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A. o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzamatge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A.

 

Així mateix, per accedir als serveis que PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A. ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d´ allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l´ informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l´ informem de la possibilitat d´ exercir els drets d´ accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en C/LLEIDA, 1. 08317 ÒRRIUS (BARCELONA) o bé, enviar un correu electrònica pral@pralsa.com

 

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a que PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de l’ Informació i del Comerç Electrònic. En el cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A., a l’adreça esmentada anteriorment o al correu electrònic pral@pralsa.com, manifestant la seva voluntat.

 

Omplint i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’ Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A.En el cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web, dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.

 

 


PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A. o de les persones físiques o jurídiques que s´ informi mitjançant l´ adquisició d´ un producte o servei. PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A. no confereix a l´ adquirent cap dret  d´ alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A. tots aquests drets. La cessió d´ aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

 

La propietat intel·lectual s´ estén, a més a més del contingut inclòs a PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s´ han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i,en conseqüència , no s´ ha de confiar en ella como si ho fos. PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió enla Informació continguda a les pàgines d´ aquesta web.

 

PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d´ ella, sense necessitat d´ avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l´ usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

 

En cap cas PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable  de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l´ ús i/o difusió de la web o dela Informació adquirida o accedida per o a través d´ aquesta o dels seus virus informàtics, d´ errades operatives o d´ interrupcions en el serveis o transmissió o d´ errades en la línea en l´ ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi , constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

 

PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d´ un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l´ usuari. PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d´ un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l´ ús o mal ús d´ un vincle, o de la Informació obtinguda a través d´ ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l´ accés, o de l´ intent d´ utilitzar o d´ utilitzar malament un vincle, tan al connectar a la web de PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A. com a l´ accedir a la informació d´ altres webs des de la mateixa.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A.  Els drets de Propietat Intel·lectual i d´ explotació i reproducció d´ aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s´ estableixin des d´ ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A., són propietat exclusiva d´ aquesta, tret que          s´ especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d´ aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l´ Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

 

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A. l´ ús que l´ usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

 

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d´ aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d´ aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A.

 

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L´ usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.Avís Legal


Productos Alimentarios Pral, S.A. - Tel. (+34) 93 797 40 06 - Fax - (+34) 93 797 09 70 - C/Lleida,1. 08317 Òrrius (Barcelona) - Buzón 56 - Spain - pral@pralsa.com

Avís Legal - Política de cookies - Mapa Web - Condicions de Seguretat - Condicions d´ús - Condicions de transport - Com comprar - By Anunzia

Postres sense gluten per a celíacs - Tots els preus ja inclouen l'IVA